„Vilniaus vandenys“ grąžins klientams nepagrįstai surinktą permoką
Van­dent­var­kos bend­ro­vė „Vil­niaus van­de­nys“ per me­tus tu­rės grą­žin­ti klien­tams dau­giau kaip 80 tūkst. eu­rų, ku­riuos per ket­ve­rius me­tus ne­pag­rįs­tai su­rin­ko tai­ky­da­ma pa­di­din­tą par­da­vi­mo kai­ną.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, atlikusi neplaninį bendrovės „Vilniaus vandenys“ patikrinimą, nustatė, kad įmonė nuotekų vežėjams taikė neteisingą pardavimo kainą ir dėl to nepagrįstai susirinko beveik 81 tūkst. Eur pajamų.

Kainų komisija tikrino nuo 2014 metų gegužės 1 dienos iki 2018 metų sausio 31 dienos nuotekų vežėjams taikytas kainas. Patikrinimo metu buvo nustatyta, kad teikiant paslaugą šiai abonentų grupei į pardavimo kainą buvo įskaičiuotos apskaitos prietaisų priežiūros, remonto, metrologinės patikros bei kitos sąnaudos, nors bendrovė faktiškai jų nepatyrė – daugumoje priėmimo punktų nėra įrengtų apskaitos prietaisų, nuotekos apskaitomos pagal sutartyse numatytus kiekius.

Nepagrįstai gautas pajamas UAB „Vilniaus vandenys“ grąžins abonentams mažinant pardavimo kainą 12 mėnesių.

„Vilniaus vandenys“ nuo 2018 metų birželio mėnesio pardavimo kainą abonentams diferencijuoja pagal faktiškai patiriamas sąnaudas.

Didžiausia Lietuvoje vandentvarkos bendrovė „Vilniaus vandenys“ tiekia geriamąjį vandenį Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių ir Vilniaus rajonų gyventojams, taip pat tvarko nuotekas bei eksploatuoja tam naudojamus vandentiekio ir nuotekų tinklus. Bendrovė turi daugiau nei 250 tūkst. klientų, kuriems tiekia tik požeminį vandenį iš giluminių gręžinių, kurių gylis siekia iki 180 metrų. Per parą savo klientams bendrovė patiekia maždaug 88 tūkst. kubinių metrų skaidraus ir tyro vandens.

Bendrovės „Vilniaus vandenys“ akcijos priklauso Vilniaus, Vilniaus rajono, Švenčionių rajono bei Šalčininkų rajono savivaldybėms.