„Tesla“ tikrai moka pardavinėti automobilius, bet ar moka juos taisyti?
To­ras Ha­var­das Wii­gas yra tech­no­lo­gi­jų kon­sul­tan­tas Ber­ge­ne. Vy­rui pa­tin­ka nau­jau­sios tech­no­lo­gi­jos ir ino­va­ty­vūs spren­di­mai, to­dėl nie­ko keis­to, kad jis įsi­gi­jo „Tes­la Mo­del S“. Ta­čiau da­bar jis lau­kia, kol ga­lės jį par­duo­ti, nes su­si­dū­rė su prob­le­mo­mis, apie ku­rias Nor­ve­gi­jo­je jau kal­ba­ma gar­siai.

Automobilių pramonė yra milžiniška ir ji nemėgsta naujų žaidėjų. Norint tapti garsiu vardu reikia ne tik pinigų, technologijų ir užsispyrimo, bet ir patirties. „Tesla“ jos neturi, todėl padaro klaidų. Viena iš jų – atstovybių ir garantinių servisų trūkumas. Prie to dar pridėkite ir sunkumus gamybos linijose, kurie užkerta kelią efektyviam atsarginių detalių tiekimui, ir suprasite, kas nutiko ponui Wiigui.

Wiigas su savo „Tesla Model S“ vasarį pateko į nedidelę avariją. Automobilis buvo nežymiai apgadintas, tačiau vos poros metų senumo „Model S“ privalėjo keliauti į servisą. Wiigas manė, kad savo mylimą elektromobilį atgaus poros savaičių bėgyje, tačiau jo neturi iki šiol. Ir dabar laukia ne laiko, kai vėl galės vairuoti savo „Model S“, o kada galės jį parduoti.

Daugiau nei pusę praėjusių metų naujų automobilių rinkos Norvegijoje sudarė elektromobiliai ir hibridai. Nieko nenustebins faktas, kad „Tesla“ modeliai yra labai populiarūs – jie yra pakankamai kokybiški, greiti ir, reikia pripažinti, tiesiog madingi. Tačiau toje pačioje Norvegijoje „Tesla“ tarp automobilių gamintojų yra vertinama prasčiausiai pagal klientų aptarnavimą. Apskritai tarp įmonių pagal šį rodiklį „Tesla“ Norvegijoje yra ketvirta nuo galo.

Elonas Muskas teigia, kad problemas Norvegijoje bus galima išspręsti įrengus mobilias remonto dirbtuves ir meistrus siunčiant į klientų namus. Tačiau Wiigas turi pastebėjimą – jo automobilis jau yra remonto dirbtuvėse. Problema ne tik tai, kad trūksta meistrų, jie tiesiog negauna detalių.

Remontas ir garantinė priežiūra yra svarbūs automobilių pramonės aspektai. Dažnai kalbama apie elektromobilių infrastruktūrą, įkrovimo stoteles (prie kurių Norvegijoje kartais susidaro eilės), tačiau pamirštama, kad kažkas šiuos automobilius turės remontuoti. Automobilis turi dirbti, paprastas gedimas jo negali išvesti iš rikiuotės ilgam laikui, kol lauksite iš JAV atkeliaujančių detalių.

Tačiau Wiigas yra tik išimtis. Norvegai liks prie „Tesla“, nes šią kompaniją tiesiog myli, neskaitant savo pačių sudarytų reitingų ir smulkiai apgadintų automobilių, stovinčių dirbtuvėse kelis mėnesius. Henrikas Eriksenas, kitas „Model S“ savininkas, kurio automobilis į dirbtuves iškeliavo iškart po įsigijimo, situaciją apibūdino taip: „Jei tai būtų kita markė, mes taip lengvai neatleistume. Bet čia kaip futbolo komanda, kuria palaikai ir kuria tiki“.