„Telia Lietuva“ šiemet atleis beveik 300 darbuotojų
In­teg­ruo­tų te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų bend­ro­vė „Te­lia Lie­tu­va“ šie­met at­leis 285 dar­buo­to­jus, ta­čiau į „Te­lia Glo­bal Ser­vi­ces Lit­hua­nia“ pa­slau­gų cen­trą pri­ims dar apie 200 dar­buo­to­jų.

Pokyčiais siekiama efektyvesnės veiklos ir sukurti lankstesnę paslaugų struktūrą, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė „Telia Lietuva“.

„Artimiausiu metu planuojame skirti didelį dėmesį ir investicijas gerinant klientų aptarnavimo sistemas ir skaitmeninant vidinius procesus. Dėl to iš esmės peržiūrime darbuotojų atsakomybes ir jų užduotis. Tai būtina, siekiant sukurti lankstesnę, paprastesnę ir sklandžiau veikiančią įmonės struktūrą“, – pranešime sako „Telia Lietuvos“ vadovas Danas Strombergas.

Pasak jo, 2017 metų pradžioje sujungus bendroves „Teo“ ir „Omnitel“ į verslo pertvarką ir skaitmeninimą investuota keliasdešimt milijonų eurų.

Daliai „Telia Lietuva“ darbuotojų pirmiausia bus siūlomas darbas Vilniaus paslaugų centre – jo darbuotojų skaičių šiemet numatoma padidinti nuo 300 iki 500.

Planuojama, kad šiemet keliais etapais darbo sutartys gali būti nutrauktos su 285 darbuotojais – iki 12 proc. „Telia Lietuva“ komandos. Jie gaus išmokas ir papildomus priedus. Siekiant palengvinti jų integraciją darbo rinkoje, jiems bus siūlomos įvairios konsultacijos, įmonė padės persikvalifikuoti.

Bendrovėje šiuo metu dirba apie 2400 žmonių.