„Swedbank“ įtariamą pinigų plovimo tyrimą atliks kiti auditoriai
Tri­jo­se Bal­ti­jos vals­ty­bė­se vei­kian­tis Šve­di­jos ban­kas „Swed­bank“ kei­čia au­di­to­rių ži­niask­lai­do­je pa­vie­šin­tų įta­ri­mų, jog per ban­ką bu­vo plau­na­mos di­de­lės pi­ni­gų su­mos, ty­ri­mui at­lik­ti.

Pasak „Swedbank“ per biržą išplatinto pranešimo, šio skandalo išorės tyrimą atliks analitinis konsultacinis centras „Forensic Risk Alliance“, o praėjusios savaitės pabaigoje pasirinktos auditorių bendrovės „Ernst & Young“ paslaugų atsisakė. Agentūra „Bloomberg“ pranešė, kad pakeisti auditorių nuspręsta po to, kai pradėta kalbėti apie, jog reikėtų ištirti ir pačią „Ernst & Young“ po „Danske Bank“ bylos.

Naujasis „Swedbank“ auditorius privalės tyrimo rezultatus pateikti „Swedbank“ vadovui ir valdybai pateikti iki kovo 28 dienos. Tą pačią dieną rezultatai bus pateikti ir banko visuotiniame banko akcininkų susirinkime.

Anot „Swedbank“ pranešimo, „Forensic Risk Alliance“ pasirinktas siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi tokiam išorės patikrinimui keliamų reikalavimų. Tyrimas turi būti atliktas ir jo rezultatus banko vadovybė turi gauti iki „Swedbank“ visuotinio akcininkų susirinkimo, kuris planuojamas kovo 28 dieną.

Praėjusią savaitę „Swedbank“ vadovė Birgitte Bonnesen teigė, kad rašiniai, publikuoti Švedijos žiniasklaidoje, bus analizuojami ir rengiamasi atlikti vidinį banko tyrimą, kuris patikėtas „Ernst & Young“. Vasario 26 dieną „Swedbank“ pranešė, kad bankui būtų geriau šią užduotį patikėti „Forensic Risk Alliance“.

Švedijos televizija SVT vasario 20-ąją paskelbė, kad pinigų srautai tarp „Swedbank“ ir itin plataus masto tarptautinio pinigų plovimo skandalo centre atsidūrusio „Danske Bank“ filialo Estijoje 2007–2015 metais galėjo viršyti 40 mlrd. Švedijos kronų (3,8 mlrd. eurų). Tai galėjo būti pinigų plovimas – pinigai keliavo tarp maždaug 50-ies realiai neveikusių įmonių sąskaitų.

Estijos dienraštis „Postimees“ tvirtino turįs duomenų apie daugiau kaip dešimties Estijos „Swedbank“ klientų sąsajas su įtartinais pinigų pervedimais, kurių sumos siekdavo milijonus ar dešimtis milijonų JAV dolerių.

„Swedbank“ grupės vykdomoji direktorė Birgitte Bonnesen komentuoti šį skandalą atsisakė, pareikšdama, kad bankas tokia informacija nedisponuoja.