„Sodra“: pensijos vasarį išnešiotos laiku
Va­sa­rį pen­si­jų lai­ku su­lau­kė 99 proc. sen­jo­rų, ku­rioms jos pri­sta­to­mos į na­mus. „Sod­ros“ tei­gi­mu, tai ro­do, jog dau­giau nei dvi­de­šim­ty­je sa­vi­val­dy­bių nuo šių me­tų pen­si­jas į na­mus pra­dė­ju­sioms pri­sta­ty­ti nau­joms bend­ro­vėms pa­vy­ko sėk­min­gai su­sty­guo­ti tei­kia­mas pa­slau­gas.

Savo ruožtu Lietuvos paštas užtikrino, kad senjorai laiku sulauktų pensijų Vilniuje ir Kaune, kur nuo metų pradžios paštą turėjusiai pakeisti bendrovei „Bastaras“ nepavyko laiku atnešti dalies išmokų.

„Kaip ir tikėjomės, pereinamasis laikotarpis sausio mėnesį buvo nelengvas ir naujos pensijas išnešiojančios bendrovės susidūrė su iššūkiais. Tačiau vasaris parodė, kad daugeliu atveju pensijas pristatančioms bendrovėms pavyko sėkmingai suteikti paslaugas, o ten, kur nepavyko, ėmėmės greitų ir ryžtingų veiksmų problemas spręsti“, – pranešime sakė laikinasis „Sodros“ vadovas Ježys Miskis.

„Sodros“ teigimu, vasarį dalis pensijų buvo pristatyta netgi šiek tiek anksčiau nei įprastai, o kovą dalis senjorų, įprastai pensijas gaunančių 10 ar 11 mėnesio dienomis, jų sulauks dar anksčiau. Dėl savaitgalio ir šventinės dienos pensijas numatoma pradėti mokėti jau šią savaitę – nuo penktadienio.

Pasak „Sodros“, kilus diskusijų dėl pensijų pristatymo į namus apie 7 tūkst. arba maždaug 3 proc. senjorų pasirinko jas atsiimti pašte. Padidėjo ir sumos, išmokamos į pensininkų bankų sąskaitas.

Naują viešųjų pirkimų konkursą pensijas pristatyti Vilniuje, Kaune bei Vilniaus ir Kauno rajonuose „Sodra“ rengiasi paskelbti šią savaitę. Iki konkurso paslaugas šiose vietovėse toliau teiks Lietuvos paštas.