„Revolut“ prašo įvertinti atitiktį saugumui
Tre­čia­die­nį Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos star­tuo­lis „Re­vo­lut“ pa­tei­kė ofi­cia­lų krei­pi­mą­si Na­cio­na­li­niam sau­gu­mui už­ti­krin­ti svar­bių ob­jek­tų ap­sau­gos koor­di­na­vi­mo ko­mi­si­jai, pra­šy­da­mi tre­čią kar­tą įver­tin­ti bend­ro­vės ati­tik­tį na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sams.

Įmonė nusprendė kreiptis dėl Seime kilusios diskusijos ir siekdama išsklaidyti abejones dėl veiklos Lietuvoje, pranešė „Revolut“.

„Matydami, kad vis dar keliami klausimai, ir, vertindami valdžios atstovų darbą bei siekį turėti visus reikalingus atsakymus, siekiame išsklaidyti visas galimas abejones dėl bendrovės tinkamumo veikti šiame sektoriuje“, – pranešime cituojamas „Revolut“ įkūrėjas ir vadovas Nikas Storonskis.

„Revolut“ teigia, kad apie kreipimąsi į komisiją asmeniniu laišku informavo Seimo Biudžeto ir finansų komiteto vadovą Stasį Jakeliūną.

Ketvirtadienį Seimas ketina balsuoti dėl Seimo nutarimo svarstymo. Jeigu Seimas įpareigos komisiją dar kartą vertinti „Revolut“ veiklą, tai būtų trečias svarstymas. Anksčiau du kartu komisija yra pareiškusi, kad „Revolut“ grėsmių nacionaliniam saugumui nekelia.

S. Jakeliūno įsitikinimu, „Revolut“ rizikos valdymas jau šiuo metu reikalauja ir ateityje reikalaus neproporcingų Lietuvos institucijų išteklių, lyginant su galimu rizikos ir naudos balansu.

Praėjusiais metais specializuoto banko licenciją „Revolut Bank“ išdavė Europos Centrinis bankas Lietuvos banko teikimu.