„Renerga“ ir „Agrochema“ – tarp sektorių lyderių
An­tra­die­nį „Vers­lo ži­nių“ su­reng­to­je kon­fe­ren­ci­jo­je „Vers­las 2019“ pa­skelb­ti „Sek­to­rių ly­de­riai 2018“ – pa­gal me­ti­nius veik­los re­zul­ta­tus pir­mau­jan­čios 9 vers­lo sek­to­rių bend­ro­vės. Dien­raš­tis „Vers­lo ži­nios“ pa­skel­bė kiek­vie­no sek­to­riaus stip­riau­sių bend­ro­vių de­šim­tu­kus, tarp ku­rių pa­te­ko ir dvi kon­cer­no „A­che­mos gru­pė“ bend­ro­vės – „Re­ner­ga“ ir „Ag­ro­che­ma“, tei­gia­me pra­ne­ši­me spau­dai. 

„Sektorių lyderiai 2018“ reitingas sudaromas remiantis 2017 m. duomenimis. Tame pačiame sektoriuje veikiančios įmonės yra lyginamos tarpusavyje ir vertinamos pagal 6 rodiklius: ikimokestinį pelną, pardavimo pajamas, jų abiejų metinį pokytį, pelningumą ir vidutinį darbo užmokestį.

Veiklos strategija yra tiesiausias kelias į kryptingą įmonės veiklos sistemą. Tai leidžia tinkamai išskirti prioritetines veiklos sritis, o energetika – viena svarbiausių mūsų krypčių.

Koncerno bendrovės laikomos lyderiaujančiomis dviejuose sektoriuose. „Renerga“, užsiimanti elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių, pateko tarp dešimties geriausių energetikos sektoriaus įmonių. Bendrovės direktoriaus Mindaugo Juodžio teigimu, sėkmę ir pripažinimą lemia daug faktorių, tačiau veiklos strategija yra viena pagrindinių dedamųjų.

„Veiklos strategija yra tiesiausias kelias į kryptingą įmonės veiklos sistemą. Tai leidžia tinkamai išskirti prioritetines veiklos sritis, o energetika – viena svarbiausių mūsų krypčių“, – sako M. Juodis.

Tarp didmeninės prekybos sektoriaus lyderių patekusios „Agrochemos“ generalinis direktorius Darius Karpavičius sako, jog bendrovės sėkmei didelę įtaką turi vidinių procesų kontrolė ir buvimas arčiau klientų.

„Prieš kelerius metus pradėjome peržiūrėti vidinius procesus, juos optimizuoti, didinti veiklos efektyvumą. Nuosekliai stipriname savo pozicijas visuose šalies regionuose, tai leido mums būti arčiau klientų ir pasiūlyti jiems ne tik prekes ir paslaugas, tačiau ir efektyvesnius sprendimus. Ir toliau siekiame ilgalaikės partnerystės su savo klientais, nes tai duoda grąžą šiandien ir yra tvirtas ateities pamatas“ – teigia D. Karpavičius.

„Verslo žinių“ rengiamame reitinge dalyvauja ne visos Lietuvos įmonės, o tik tos, kurios atitinka kelias sąlygas: patenka į „Verslo žinių“ sudarytą tūkstančio bendrovių sąrašą pagal pardavimo pajamas, vertinamais metais uždirbtą pelną, turi daugiau nei 10 darbuotojų, ir jų atlyginimų vidurkis viršija sektoriaus vidurkį.