„NordBalt“ remontas: elektros kainos muša rekordus
Elek­tros ener­gi­jos kai­na rugp­jū­tį vi­siš­kai pri­ar­tė­jo prie bu­vu­sių­jų 2015 me­tų spa­lį, kai elek­tros me­ga­vat­va­lan­dės kai­na bu­vo trum­pam pri­ar­tė­ju­si prie 60 eu­rų. Ener­gi­jos iš­tek­lių bir­žos Lie­tu­vos kai­nų zo­no­je elek­tros ener­gi­jos kai­na au­go ket­vir­tą mė­ne­sį iš ei­lės, o spar­čiau­siai – rugp­jū­tį, kai bu­vo pra­dė­tas bent tris mė­ne­sius už­truk­sian­tis „Nord­Balt“ elek­tros jung­ties su Šve­di­ja re­mon­tas.

UAB „Energijos tiekimas“ pranešė, kad vidutinė elektros energijos kaina rugpjūtį pasiekė 59,03 euro už megavatvalandę, palyginti su 40,18 euro balandį. Vien per rugpjūtį elektra pabrango vidutiniškai 8 procentais.

„Iš Švedijos importuojama elektros energija paprastai būna viena pigiausių regione, todėl apribotas eksportas iš šios šalies kelia vidutinę elektros kainą Lietuvoje. Dėl rugpjūčio 16 dieną pradėto „NordBalt“ jungties remonto nutrūko elektros energijos srautas iš Švedijos, todėl iš trečiųjų šalių teko įsigyti dvigubai daugiau elektros energijos, kuri dažniausiai būna brangesnė. Elektros energijos kaina galėjo išaugti dar labiau – ją pristabdė 49 proc. didesnė nei liepą elektros energijos gamyba Lietuvoje“, – komentavo „Energijos tiekimo“ Verslo plėtros ir palaikymo departamento direktorė Diana Kazakevič.

Svarbūs ir kiti veiksniai

Pasak jos, prie rekordiškai aukštos elektros kainos prisideda ir kiti veiksniai. Aukštesnė nei įprasta šiuo metų laikotarpiu temperatūra didino energijos paklausą Skandinavijoje ir Baltijos valstybėse. Elektros gamyba mažėjo ir hidroelektrinėse. Be to, gamybą ir pasiūlą mažino atominių jėgainių remontas Suomijoje ir Švedijoje.

Per metus iki šių metų rugpjūčio vidutinė elektros energijos kaina Lietuvoje pakilo 58 procentais.

Elektros jungties „NordBalt“ remontą planuojama užbaigti iki spalio 28 dienos. Per šį laikotarpį elektros energija per Švediją nebus tiekiama. Pasak D. Kazakevič, šis veiksnys ir toliau darys reikšmingą įtaką elektros energijos kainai Lietuvoje.

Elektros jungtis „NordBalt“ yra vienas ilgiausių jūrinių kabelių pasaulyje, gerokai padidinantis energijos tiekimo saugumą Lietuvai ir Baltijos šalims. 2018 metų pirmąjį ketvirtį jungties prieinamumas rinkai buvo 92 proc. laiko. Siekiant užtikrinti geresnį „NordBalt“ prieinamumą rinkai, nuo rugpjūčio 16 dienos, pavėlavus dviem savaitėms nei planuota, pradėta keisti kabelių jungiamąsias movas. Elektros energijos perdavimo bendrovė „Litgrid“ anksčiau pranešė, jog tai, kaip sklandžiai vyks remontas, daug priklausys nuo oro sąlygų.

Laikinas elektros energijos deficitas neveikiant Lietuvos ir Švedijos jungčiai kompensuojamas didesnėmis elektros importo apkrovomis 500 megavatų galios jungtyje „LitPol Link“ iš Lenkijos, didesniu importu iš Rusijos Kaliningrado srities, Latvijos, Baltarusijos bei daugiau energijos gaminant Lietuvoje.

Elektros energijos importas, TWh

Šaltinis2017 m.Dalis, proc.2016 m.Dalis, proc.
Rusija3,131283,01929,9
Estija0,3693,30,0590,9
Latvija3,72933,43,62335,9
Baltarusija0,1461,30,1541,5
Lenkija0,5324,80,4884,8
Švedija3,26129,12,75827,3
Iš viso11,16810010,101100

Šaltinis: AB „Litgrid“