„NordBalt“ jau suremontuota
Elek­tros jung­tis su Šve­di­ja „Nord­Balt“ po ma­žiau nei du mė­ne­sius tru­ku­sio re­mon­to ket­vir­ta­die­nį at­nau­ji­no dar­bą, tai pa­tvir­ti­no elek­tros per­da­vi­mo ope­ra­to­rė „Litg­rid“. 

Remontas turėjo tęstis iki spalio pabaigos, tačiau darbai baigti daugiau nei dviem savaitėm anksčiau. Rugpjūčio 16 dieną prasidėjusius movų keitimo remonto darbus iš pradžių planuota baigti spalio 28 dieną. „Litgrid“ trečiadienį vėlai vakare per „Nord Pool“ biržą pranešė, kad jungties remontas baigtas tą vakarą. Dažnai gedusios 700 megavatų (MW) galios jungties remonto metu buvo keičiamos sausumos kabelio movos: Lietuvos pusėje – 22, o Švedijos pusėje – 98. Garantinį remontą atliko Danijos bendrovė NKT, perėmusi įsipareigojimus iš kabelį gaminusios ir tiesusios Švedijos kompanijos ABB.