„Maisto bankui“ vadovaus buvęs premjero patarėjas
Lab­da­ros ir par­amos fon­das „Mais­to ban­kas“ penk­ta­die­nį pra­ne­ša, kad di­rek­to­riu­mi pa­skir­tas eko­no­mis­tas, bu­vęs prem­je­ro pa­ta­rė­jas Si­mo­nas Gu­re­vi­čius.

Jis pakeis 12 metų organizacijai vadovavusią Deimantę Žebrauskaitę, kuri tapo organizacijos dalininke ir toliau dalyvaus jos veikloje.

„Ji su komanda nuveikė didelį darbą: sukūrė efektyviai veikiančią sistemą, subūrė verslą, nevyriausybines organizacijas į dinamiškai bendradarbiaujančią bendruomenę, svarbiausia – užaugino „Maisto banko“ nepriekaištingą reputaciją ir visuomenės pasitikėjimą“, – pranešime cituojama organizacijos dalininkų valdybos pirmininkė Jolanta Blažaitė.

S. Gurevičius, turi daugiau nei dešimties metų vadovaujamojo darbo nevyriausybinėms organizacijoms patirties – vadovavo Vilniaus žydų bendruomenei. Jis taip pat anksčiau dirbo premjero visuomeniniu patarėju, dalyvavo tarptautinių organizacijų valdyme.

„Man didelė garbė stoti už vienos iš didžiausių bei žinomiausių nevyriausybinių organizacijų vairo. Jaučiuosi tvirtai, nes mane pasitiko puikiai savo darbą išmananti, motyvuota komanda. Neabejotinai tai buvusios organizacijos vadovės Deimantės Žebrauskaitės indėlis, už kurį jai nuoširdžiai dėkoju,“ – sakė S. Gurevičius.

„Sieksiu, kad „Maisto bankas“ taptų ne tūkstančių ar dešimčių tūkstančių žmonių, o kiekvieno Lietuvos gyventojo organizacija“, – pridūrė jis.

Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ pernai surinko ir nepasiturinčiųjų maitinimui išdalino 8,2 tūkst. tonų maisto, kurio vertė virš 12 mln. eurų.