„Lords LB Asset Management“ stiprina vadovų komandą
Lie­tu­vos ban­kas pri­ta­rė in­ves­ti­ci­jų val­dy­mo bend­ro­vės „Lords LB As­set Ma­na­ge­ment“ va­do­vy­bės po­ky­čiams, su­si­ju­siems su bend­ro­vės val­do­mų fon­dų in­ves­ti­ci­nės veik­los plė­tra, sa­ko­ma įmo­nės pra­ne­ši­me spau­dai. 

„Lords LB Asset Management“ direktorius Domas Kačinskas paskirtas vadovauti bendrovės valdomam investiciniam fondui „Energy and Infrastructure SME Fund“ ir tęsia veiklą bendrovės valdyboje, teigiama pranešime žiniasklaidai.

Lietuvos bankui pritarus, naująja „Lords LB Asset Management“ direktore valdyba paskyrė Vilmą Tvaronavičienę, pastaruosius aštuonerius metus dirbusią bendrovės santykių su investuotojais valdytoja.

Pasak D. Kačinsko, vadovybės stiprinimas susijęs su valdymo bendrovės planais, investuojant į infrastruktūros ir energetikos projektus Baltijos šalyse bei Lenkijoje.

D. Kačinsko vadovaujamas investicinis fondas „Energy and Infrastructure SME Fund“ siekia pritraukti iki 70 mln. eurų kapitalo.

„Strateginės planuojamų fondo investicijų kryptys nesikeičia – atsinaujinančios energetikos, infrastruktūros bei viešosios ir privačios partnerystės bendradarbiavimo projektai“, – sako D. Kačinskas.

Bendra „Lords LB Asset Management“ fondų valdomo turto vertė 2018 m. gruodžio 31 d. siekė daugiau nei 419 mln. eurų.

Šiuo metu bendrovė valdo 11 fondų – 8 nekilnojamojo turto fondus, du privataus kapitalo fondus bei vieną energetikos ir infrastruktūros fondą.

„Lords LB Asset Management“ yra Lietuvos banko licencijuojama ir prižiūrima investicijų valdymo bendrovė, nuo 2008 m. teikianti paslaugas instituciniams ir privatiems investuotojams.