„Lietuvos geležinkeliai“ nutraukė maisto parduotuvėlių stotyse konkursus
Vie­šo­jo­je erd­vė­je ki­lus pa­si­pik­ti­ni­mui dėl „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ ke­ti­ni­mų kur­ti sa­vo mais­to par­duo­tu­vė­lių tink­lą sto­ty­se, įmo­nė nu­trau­kė anks­čiau skelb­tus pre­kės ženk­lo kū­rė­jų, par­duo­tu­vių in­ter­je­ro di­zai­no ir pa­tal­pų re­mon­to pro­jek­tų kon­kur­sus. Jau anks­čiau bend­ro­vė skel­bė nu­spren­du­si ieš­ko­ti pri­va­čių par­tne­rių. 

Viešųjų pirkimų portale nurodoma, kad šios „paslaugos tapo nereikalingos“.

Sausį bendrovė paskelbė 30 tūkst. eurų vertės prekybos tinklo geležinkelio stotyse prekės ženklo kūrėjų konkursą, vėliau paskelbtas ir interjero dizaino, patalpų remonto projektavimo konkursas, kurio vertė nenurodoma.

Tuo metu bendrovė teigė, kad pati ketina užsiimti maisto prekyba stotyse. Viešojoje erdvėje kilo pasipiktinimas, esą ši veikla turi būti palikta privačiam verslui, o ne valstybės valdomai įmonei.

Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentas Žilvinas Šilėnas BNS sakė, kad „Lietuvos geležinkeliai“ neturėtų užsiimti mažmenine prekyba. Anot jo, tai blogas precedentas, kai įmonė koncentruojasi ne į pagrindinę, o į šalutines veiklas. Verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus teigė, kad matant tokių parduotuvėlių poreikį būtų tikslingiau nuomoti patalpas privačiam verslui.