„Krekenavos“ dešras gardins saulė
Vie­na di­džiau­sių ša­lies mė­sos per­dir­bė­jų AB „Kre­ke­na­vos ag­ro­fir­ma“, įsi­ren­gu­si 1MW ga­lios sau­lės elek­tri­nę, ke­ti­na to­liau in­ves­tuo­ti į at­si­nau­ji­nan­čius šal­ti­nius ir per ar­ti­miau­sius me­tus net 30 proc. ener­gi­jos po­rei­kio ten­kins pa­ti, sa­ko­ma įmo­nės pra­ne­ši­me spau­dai. 

Beveik vieną milijoną eurų investavusi įmonė jau nuo vasario pabaigos 10 proc. suvartojamos elektros energijos gaminsis pati, savo saulės elektrinėje. Maždaug dešimtadaliu sumažės ir AB „Krekenavos agrofirma“ energijos sąnaudos, mat statydama fotovoltinę jėgainę bendrovė investavo į energijos taupymo sprendimus.

„Visiškai pakeista apšvietimo sistema, nuo šiol grindžiama naujos kartos itin taupiais LED šviestuvais“, – pasakoja bendrovės technikos direktorius Algis Kalvaitis. – „Taip pat įsigijome modernią ekonomišką suspausto oro gaminimo įrangą, modernizavome katilinę, gerokai padidindami jos taupumą ir našumą“.

Taupydama energiją ir savarankiškai gamindama elektrą iš atsinaujinančių šaltinių viena didžiausių šalies mėsos perdirbėjų prisidės prie klimato taršos mažinimo. Be to, sumažės elektros sąnaudų dedamoji įmonės produkcijos savikainoje, o „Krekenavos“ mėsos gaminių kainos taps atsparesnės elektros kainos svyravimams.

Naujosios AB „Krekenavos agrofirma“ saulės jėgainės, kuri per metus pagamins iki 1000 MWh elektros energijos, visiškai pakaktų elektra aprūpinti per 400 namų ūkių. Beveik pusę projekto vertės finansavo Europos Sąjungos fondai pagal priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“. Skaičiuojama, kad dabartinės įmonės investicijos visiškai atsipirks per 4 metus.

Bendrovė planuoja artimiausiu metu patrigubinti savarankiškai gaminamos elektros kiekį. Jau vykdomi parengiamieji darbai saulės elektrinės išplėtimui iki 3MW galios. Investavusi dar maždaug 1 mln. Eur į atsinaujinančius energijos išteklius AB „Krekenavos agrofirma“ pretenduoja tapti ekologiškiausia Lietuvos mėsos perdirbėja.