„Fitch Ratings“ Lietuvos kredito reitingo perspektyvą iš „stabilios“ pakeitė į „teigiamą“
Lie­tu­vos il­ga­lai­kio kre­di­to rei­tin­go pers­pek­ty­va iš „sta­bi­lios“ ta­po „tei­gia­ma“, pra­ne­ša Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja.

Šalies ilgalaikio kredito reitingo perspektyva pakeitė tarptautinė kredito reitingų agentūra „Fitch Ratings“, teigiamai įvertinusi valstybės įgyvendinamą fiskalinę politiką.

Šiuo metu agentūros šaliai nustatyti ilgalaikio ir trumpalaikio kredito reitingai (A– ir F1) lieka nepakitę.

„Tai džiugi žinia Lietuvai. Teigiamas įvertinimas rodo, jog esame patikimi ir atsakingai valdome viešuosius finansus bei vykdome tvarią fiskalinę politiką, kuri ir toliau turėtų išlikti prioritetu“, – sako finansų viceministras Darius Sadeckas.

Teigiamą perspektyvą „Fitch Ratings“ suteikė palankiai vertindama šalies ekonomikos augimą, įgyvendinamą fiskalinę politiką bei teigiamus valdžios sektoriaus finansinius rezultatus.

Kartu agentūra tikisi, kad, siekdama sumažinti darbo jėgos apmokestinimą, Lietuva sėkmingai įvykdys mokesčių pertvarką ir toliau mažins valdžios sektoriaus skolos su BVP santykį.

Teigiama reitingo perspektyva rodo, kad agentūra yra pasirengusi pagerinti Lietuvos kredito reitingą per artimiausius du metus, jei ekonomikos augimas ir kiti stebimi rodikliai išlaikys teigiamą kryptį ir smarkiai nenukryps nuo agentūros prognozių. „Fitch ratings“ Lietuvos kredito reitingą ir reitingo perspektyvą paskutinį kartą buvo pagerinusi 2014 metų birželį.

Kredito reitingas – rodiklis, suteikiantis investuotojams ir kreditoriams koncentruotą informaciją apie skolininko gebėjimo vykdyti savo finansinius įsipareigojimus lygį. Aukštas kredito reitingas rodo mažesnę riziką, kad skolininkas nevykdys įsipareigojimų, ir atitinkamai mažesnę skolinimosi kainą.

„Fitch Ratings“ bendrovė priklauso kredito reitingo agentūrų „Standard & Poor's“ ir „Moody's Investor Service“ grupei. Kredito reitingams išreikšti jos vartoja tam tikrą klasifikaciją ir simbolius bei nustato kredito vertę besiskolinančioms valstybėms ir bendrovėms naudodama standartizuotus kredito reitingus.