„Facebook“ siekia pagrindinių JAV bankų partnerystės
Kaip pra­ne­ša „The Wall Street Jour­nal“, rem­da­ma­sis ar­ti­mais šal­ti­niais, kom­pa­ni­ja „Fa­ce­book“ pa­pra­šė di­džiau­sių JAV ban­kų, tarp jų – „Ci­ti“, „JPMor­gan Cha­se“, „US Bank“ ir „Wells Far­go“, pa­si­da­ly­ti sa­vo klien­tų fi­nan­si­ne in­for­ma­ci­ja, įskai­tant kor­te­lių ope­ra­ci­jas ir sąs­kai­tų ba­lan­sus.

„Business Insider“ rašo, kad technologijų milžinė pateikė siūlymus bankams, įskaitant prieigą prie sąskaitų balanso ir įspėjimus dėl apgaulės, nes tai yra, kaip pranešama, naujų „Messenger“ teikiamų paslaugų dalis.

Šiuo metu neaišku, ar kas galėtų išeiti iš šios partnerystės. Anot tinklaraščio „Engadget“, nuo straipsnio paskelbimo „The Wall Street Journal“ kompanija „Facebook“ teigė, jog gali būti bankų partnerė, kad jie galėtų naudoti „Messenger“ klientams aptarnauti, tačiau nėra suinteresuota žengti toliau.

Tačiau bet kokia „Facebook“ ir bankų partnerystė gali turėti įtakos emitentams, ir tai verta išnagrinėti.

„Messenger“ gali padidinti skaitmeninės bankininkystės sąveiką. Anot „The Wall Street Journal“, bankai patiria spaudimą megzti santykius su didelėmis skaitmeninėmis platformomis, kurios pasiekia milijardus vartotojų ir skatina prekybą. „Messenger“, kuriam priskiriama 1,3 mlrd. aktyvių vartotojų per mėnesį ir aktyvus įsitraukimas, gali būti puikus būdas. „Facebook“ jau pradėjo siekti finansinės integracijos: platformoje yra P2P funkcija, kurią galima įsigyti keliose rinkose, tokios firmos kaip „Mastercard“ jau pradėjo pirkti pokalbių robotus, o „PayPal“ taip pat siūlo P2P paslaugas per savo programą. Tačiau jei „Facebook“ žengtų dar vieną žingsnį ir leistų vykti klientų aptarnavimo integracijai su bankais, tai galėtų būti kitas kanalas, kuriuo bankai galėtų naudotis, kad paskatintų skaitmeninius ryšius, o tai daugelyje bankų skatina bendrą vartotojų ir bankų sąveiką.

Tačiau bankai taip pat gali rizikuoti prarasti klientų pasitikėjimą. Nors „Messenger“ integravimas gali paskatinti įsitraukimą patogesne prieiga prie paskyros informacijos ir greitesniu klientų aptarnavimu, vartotojų nuomonė gali būti nepalanki dėl neseniai įvykusio „Facebook“ skandalo su „Cambridge Analytica“, kai buvo neapsaugoti milijonai vartotojų duomenų. Po skandalo platformos vartotojų pasitikėjimas sumažėjo 66 proc. – tai yra skaičius, kuris šiuo metu galėtų reikšti vartotojų nuomonę apie „Messenger“ naudojamą bankų informaciją, atsižvelgiant į tai, kad saugumas pagal „Business Insider Intelligence“ mobiliosios bankininkystės konkurencingumo ataskaitą yra antras svarbiausias punktas pasirenkant banką. Nesuteikiant klientams galimybės pasirinkti, didelių bankų veikla gali būti prastai vykdoma, nes tai gali turėti įtakos vartotojų pasitikėjimui, kaip finansų institucijos tvarko savo duomenis.