„Danpower“ nusileido Energetikos ministerijai
Vo­kie­ti­jos ener­ge­ti­kos kom­pa­ni­ja „Dan­po­wer“ su­tin­ka su Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos pra­šy­mu ati­dė­ti tai­kos su­tar­ti­mi vals­ty­bės pri­siim­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų vyk­dy­mą ir ne­prieš­ta­rau­ja vi­sos su­tar­ties pa­vie­ši­ni­mui.

„Darydami dar vieną nuolaidą valstybei, nevykdžiusiai savo ankstesnių įsipareigojimų užsienio investuotojams, neprarandame vilties, kad galėsime dirbti Lietuvoje su ilgalaike atsinaujinančios energetikos strategija, aiškiomis ir visiems vienodomis taisyklėmis, žodžio ir įstatymų viršenybe“, – pranešime spaudai sakė „Danpower“ finansų direktorius Burkhardas Vogelis (Fogelis).

Gegužę sudarytą taikos sutartį su Energetikos ministerija Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) jau yra patvirtinęs dviejose bylose. Tačiau šios sutarties dalimi tapusio taikos susitarimo su Valstybine energetikos inspekcija (VEI) teismas nepatvirtino, nutaręs išsiaiškinti, ar bendrovei atstatomas skatinamasis tarifas iš viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) biudžeto lėšų nepažeidžia viešojo intereso.

Tuomet Energetikos ministerija kreipėsi į „Danpower“, prašydama atidėti sutartyje nustatytų valstybės įsipareigojimų vykdymą.