„Axioma Metering“ skaitikliams kurti – ES fondų parama
ES fon­dai sky­rė 3,5 mln. eu­rų par­amą nau­jam bend­ro­vės „A­xio­ma Me­te­ring“ ino­va­ci­jų pro­jek­tui. Pa­gal ES fon­dų prie­mo­nę „In­te­lek­tas LT-2“ iš da­lies bus fi­nan­suo­ti nau­jos kar­tos kom­po­zi­ti­nių ul­tra­gar­si­nių ši­lu­mos ir van­dens skai­tik­lių kū­ri­mo dar­bai, ku­rių ver­tė – 7,2 mln. eu­rų. Pa­ti „A­xio­ma Me­te­ring“ į ap­lin­kai drau­giš­kų skai­tik­lių kū­ri­mą in­ves­tuos 3,7 mln. eu­rų.

„Faktas, kad „Axioma Metering“ turi galimybę ateities produktus plėtoti Lietuvoje, rodo ne tik mūsų įmonės, bet ir visos šalies technologinį potencialą. Inovatyvius produktus kuriame jau ne vienerius metus, todėl sulauktą paramą traktuojame kaip mūsų tęstinės veiklos įvertinimą. Tai yra oficialus pripažinimas, kad mūsų plėtojama technologijų kryptis yra perspektyvi“, – pranešime spaudai teigė „Axioma Metering“ vadovas Ignas Vosylius.

Bendrovė rikiuojasi tarp pažangiausių Lietuvos kūrėjų, kurių projektus įvertino ES fondas. Šįkart fondo parama pasiekė „Axioma Metering“ ir mokslinių tyrimų bendrovę „Biotechpharma“.

„Axioma Metering“ naujos kartos skaitiklius rinkai pristatys keliais etapais, pirmieji produktai pasirodys 2020 metais. Šis projektas tęsis trejus metus, jo metu sukurti išmanūs kompozitiniai ultragarsiniai skaitikliai bus skirti šilumos ir vandens vartotojams.

Anot I. Vosyliaus, šio projekto lėšos bus investuojamos ne tik į inovatyvių produktų ir įrangos plėtrą, bet ir į naujų kompetencijų, specialistų pritraukimą.

„Kuriame inovatyvius ultragarsinius skaitiklius, kurie veiks ateities technologijų pagrindu. Apskaitos prietaisai pasižymės naujomis kompozitinėmis ir nanokompozitinėmis medžiagomis bei išmaniais sprendimais, kurie atitiks tarptautinės rinkos ateities lūkesčius“, – sakė „Axioma Metering“ Inovacijų ir technikos departamento direktorius Virgilijus Pamakštis.

Anot jo, siekiant sukurti naujos kartos apskaitos prietaisus, bus atliekami fundamentiniai moksliniai tyrimai. Juos vykdys Kauno technologijos universiteto mokslininkai. Taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus „Axioma Metering“ vykdys bendradarbiaudama su Lietuvos energetikos institutu.

Aukštos kokybės apskaitos prietaisai pasižymės žemesne kaina ir pažangesnėmis charakteristikomis, lyginant su dabartiniais skaitikliais. „Naujieji skaitikliai tarnaus dukart ilgiau, laikas tarp periodinių metrologinių patikrų bus taip pat du kartus ilgesnis. Naujos kartos skaitikliai bus draugiški aplinkai – gaminami iš perdirbtų antrinių žaliavų“, – sakė V. Pamakštis.

Būsimieji šilumos skaitikliai pažymės naują „Axioma Metering“ šilumos skaitiklių kartą, o vandens apskaitos prietaisai pratęs Qalcosonic W1 produktų liniją.