„Amžinos“ nuolaidų akcijos klaidina vartotojus
Mai­ti­ni­mo tink­lų „Char­lie piz­za“ ir „La Cre­pe“ skleis­tos rek­la­mos, ku­rio­se skelb­ta apie pi­coms tai­ko­mas iki 66 proc. ir iki 50 proc. nuo­lai­dų ak­ci­jas, klai­di­no var­to­to­jus, nes su­da­rė su­ma­žin­tų kai­nų re­gi­my­bę. Už Rek­la­mos įsta­ty­mo pa­žei­di­mus Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba mai­ti­ni­mo tink­lus val­dan­čiai bend­ro­vei „Am­ber Food“ iš vi­so sky­rė bau­dų už 13 488 Eur.

Dviem tinklams „Charlie pizza“ ir „La Crepe“ reklamuojant picas su nuolaidomis iki 66 ir 50 proc., vidutinis vartotojas galėjo tikėtis, kad iš visų parduodamų picų maksimali nuolaida bus taikoma reikšmingam kiekiui šio patiekalo rūšių, tad pasinaudojęs akcijų pasiūlymais jis sutaupys.

Tyrimą atlikusi Konkurencijos taryba nustatė, kad maksimalią 66 proc. nuolaidą „Charlie pizza“ pasiūlė tik vienai rūšiai iš 39 picų asortimento. Tokia tariama akcija minėtame tinkle truko 9 mėnesius – nuo 2017 m. balandžio iki 2018 m. sausio. „La Crepe“ taip pat daugiau kaip 10 mėnesių (nuo 2017 m. gegužės iki 2018 m. kovo) reklamavo iki 50 proc. tariamas nuolaidas picoms.

Konkurencijos tarybos pirmininkas Šarūnas Keserauskas atkreipė dėmesį, kad itin ilgai ir nepertraukiamai skelbiant akciją su pasiūlymu sutaupyti, mažesnė kaina tampa įprasta, standartine kaina. Tokiu atveju vartotojas yra klaidinamas, nes jam sudaromas įspūdis, kad jam prekės siūlomos išskirtinai gera – sumažinta – kaina, nors iš tiesų tai įprasta kaina, už kurią prekes galima įsigyti iš esmės bet kada.

„Būtent akcijos laikinumo pobūdis skatina pirkėjus kuo greičiau pasinaudoti pasiūlymais ir jų sukuriama nauda – įsigyti prekių ar paslaugų mažesne kaina, sutaupyti. Tai yra akcijos pasiūlymo esmė, skirianti sumažintą prekės kainą nuo įprastos, standartinės kainos,“ – pranešime spaudai teigia Šarūnas Keserauskas, Konkurencijos tarybos pirmininkas

Jo teigimu, tikėtina, kad jei vartotojai būtų žinoję, jog maksimali 66 proc. nuolaida tinkle „Charlie pizza“ taikoma tik vienai picai, o abiejuose tinkluose tariamos akcijų kainos iš tiesų yra tiesiog įprastos kainos, jie galbūt būtų pasirinkę kitą maitinimo paslaugas teikiantį ūkio subjektą.

„Verslas turėtų sąžiningai nustatyti prekių ir paslaugų kainas ir neklaidinti vartotojų tariamomis nuolaidų akcijomis, kurių metu taikomos mažesnės kainos iš tiesų yra įprastos kainos“, – sakė Š. Keserauskas.

Už klaidinančias reklamas minėtus tinklus valdančiai bendrovei „Amber Food“ Konkurencijos taryba skyrė 8 688 Eur ir 4 800 Eur baudas.

Nutarimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Sprendimą skųs

Bendrovė „Amber Food“ savo kainodara ir reklaminėmis akcijomis niekuomet nesiekė klaidinti savo vartotojų – esame orientuoti ne į trumpalaikę, o ilgalaikę komercinę sėkmę, todėl vartotojų interesai ir pasitenkinimas mūsų paslaugomis yra kertinis bendrovės veiklos principas. Konkurencijos tarybai (toliau KT) esame pateikę visus argumentus, pagrindžiančius, jog minimos akcijos neklaidina vartotojų, tad šis sprendimas mums nesuprantamas, artimiausiu metu skųsime jį Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Taip pat pažymėtina, jog kitos sektoriaus asociacijos bei institucijos, pavyzdžiui Viešbučių ir restoranų asociacija ar net Valstybinė mokesčių inspekcija, yra linkusios visų pirma diskutuoti su rinkos dalyviais, teikiant rekomendacijas ir gerąsias veiklos praktikas. KT šiuo atveju pasirinko naują praktiką rinkoje įvedinėti baudomis.

Minimų nuolaidų komunikacijoje „Amber Food“ informaciją pateikė atsižvelgdama į Konkurencijos tarybos patvirtintose Rekomendacijose dėl kainų palyginimo reklamose ir KT bylų nagrinėjimo praktikoje suformuotas rekomendacines taisykles.

Mūsų įsitikinimu, informacija apie nuolaidą picoms neklaidino vartotojų, nes picų rūšių, kurioms restoranuose „Charlie pizza“ buvo taikoma maksimali 66 % nuolaida, procentas yra pakankamai didelis – 6,25 %, jį skaičiuojant nuo 16 Nuolaidoje dalyvavusių picų rūšių. „La crepe“ restorane maksimali 50 % nuolaida buvo taikoma 2 picų rūšims iš 11 akcijoje dalyvaujančių picų rūšių, o tai sudaro 18,9 %. Todėl vidutinis vartotojas galėjo priimti pagrįstą ekonominį sprendimą pirkti picas, kurioms buvo taikoma tokios nuolaidos kaina – vartotojai nebuvo klaidinami. Nuolaidos komunikacijoje buvo aiškiai nurodytas nuolaidos galiojimo laikas, o prieš tai galiojusios reguliarios kainos taikymo laikotarpis buvo žymiai ilgesnis už nuolaidos laikotarpį.

Pastebėtina, kad restoranuose, priešingai nei kai kuriuose kituose sektoriuose, maistas vartotojams yra tiekiamas nepertraukiamai – t.y., nėra baigtinio picų kiekio, kurį suvartojus, reklamos autorius įsipareigotų nebetęsti tokios akcijos. Tai reiškia, kad reklamoje pateikiama maksimali nuolaida picoms buvo taikoma ne kokiam nors maksimaliam prekių kiekiui, tačiau atitinkamai prekių rūšiai, kuri pagaminamas tik tuomet, kai yra užsakoma konkretaus kliento.

Svarbu tai, jog tokios ilgiau nei 6 mėnesius trunkančios nuolaidų akcijos viešojo maitinimo sektoriuje iki šiol buvo visiškai įprasta praktika. Atsižvelgiant į kaštus, skiriamus tokio pobūdžio nuolaidos reklamavimui, ir į informacijos apie nuolaidą sklaidą, restoranams kaip „Charlie pizza“ skleisti tokio pobūdžio reklamą trumpiau nei 6 mėnesius būtų paprasčiausiais nuostolinga. Tokio pobūdžio nuolaidos, atsižvelgiant į vartotojų pasiekiamumą, tampa efektyvios tik praėjus 3–4 mėnesiams nuo reklamos paskelbimo – vartotojai apie tokias nuolaidas paprastai sužino tik apsilankę restorane.