„Achemos grupė“ pasigenda politikų noro laikytis įsipareigojimų
Ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Žy­gi­man­tas Vai­čiū­nas šian­dien su­si­ti­ko su kon­cer­no „A­che­mos gru­pė“ va­do­vais. Per su­si­ti­ki­mą be ki­ta ko ap­tar­ta Klai­pė­dos su­skys­tin­tų­jų gam­ti­nių du­jų (SGD) ter­mi­na­lo iš­lai­ky­mo prob­le­ma. Ta­čiau kon­cer­no at­sto­vai nie­ko kon­kre­taus ne­iš­gir­do ir ima abe­jo­ti po­li­ti­kų no­ru lai­ky­tis įsi­pa­rei­go­ji­mų.

Po susitikimo Energetikos ministerijoje koncerno „Achemos grupė“ valdybos pirmininkės pavaduotojas Gintaras Balčiūnas teigė:

„Mes čia esame susirūpinę dėl tam tikrų pažadų, kurie buvo duoti, kad SGD terminalo mokestis kitais metais turėtų mažėti. Buvo įvardyta ir suma – 10 mln. eurų. Tačiau kol kas pagal Kainų komisijos sprendimus, pagal visą kitą vaizdą matome, kad tas mokestis praktiškai nemažėja. Gal politikams kartais sunku įgyvendinti savo pažadus, bet kadangi sudaromas kitų metų biudžetas, mes turime žinoti skaičius. Todėl buvome atėję pasiklausti, ar mūsų nuogąstavimai teisingi. Mat SGD terminalo mokestis iš tikrųjų nemažėja.“

Turime žinoti konkrečius skaičius, nes nuo to priklauso įmonės ateitis. Kitų metų planus turime labai atsakingai sudėlioti.

Pasak G. Balčiūno, iš energetikos ministro ko nors konkretaus išgirsti nepavyko.

„Mūsų skaičiavimai nebuvo paneigti. Dujų perdavimo mokestis kitais metais mums didėja apie 1,4 mln. eurų. Buvo pasakyta, kad bus įgyvendintos priemonės, kurios leis šį mokestį sumažinti. Tačiau pagal paskaičiavimus dėl SGD terminalo mokesčio, dujų perdavimo mokesčio, numatomo VIAP pakeitimo išeina toks pats lygis, kaip ir šiemet“, – sakė jis.

G. Balčiūnas pažymėjo, kad verslo požiūris kitoks, negu politikų: „Turime žinoti konkrečius skaičius, nes nuo to priklauso įmonės ateitis. Kitų metų planus turime labai atsakingai sudėlioti.“

Susitikime su energetikos ministru dalyvavęs „Achemos grupės“ generalinis direktorius Gintautas Kanapeckas pridūrė: „Prašėme, kad atnaujintų tuos siūlymus, kuriuos teikė iki šiol.“

Be to, G. Balčiūnas pažymėjo, kad neaiškūs ir Vyriausybės planai išpirkti SGD laivą.

„Mes į tai žiūrime, kaip į tam tikrą verslo planą. Ir visada prašėme pateikti konkrečius skaičius. Tik tada galėtume apsispręsti. Tačiau tai niekada nebuvo padaryta, iki tokių detalių nebuvo prieita“, – sakė jis.

Vasarą „Achemos grupės“ vadovai ne kartą susitiko su energetikos ministru ir premjeru Sauliumi Skverneliu. Ž. Vaičiūnas yra teigęs, kad jeigu Vyriausybė išpirktų SGD laivą, terminalo išlaikymas „Achemai“ nuo kitų metų vidurio galėtų sumažėti apie 40 proc.

Didžiausia dujų vartotoja Lietuvoje Jonavos trąšų gamykla „Achema“ per metus sumoka apie 20 mln. eurų – beveik ketvirtadalį visų terminalo kaštų.